nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

Po tym jak w dniu 26 lipca 2018 roku, w życie weszły założenia tzw. programu azotanowego, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie ich dalszemu zanieczyszczeniu, pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące stosowania nawozów naturalnych.

Przypomnijmy, że na mocy nowych przepisów terminy, w których możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych przedstawiają się następująco:

? nawozy naturalne stałe:

* grunty orne: 1 marca ? 31 października

* uprawy trwałe, trwałe użytki zielone i uprawy wieloletnie: 1 marca ? 30 listopada

? nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne:

? grunty orne: 1 marca ? 20 października,

? grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiących załącznik nr 2 do Programu: 1 marca ? 15 października

? grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu: 1 marca ? 25 października

? uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone: 1 marca ? 31 października

Istnieją jednak pewne odstępstwa, które pozwalają na stosowanie nawozów naturalnych poza wskazanymi terminami, co zostało uregulowane w ust. 3 podrozdziału 1.3. programu azotanowego. Na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, resort rolnictwa przedstawił swoją opinię:

? Przepis ust. 3 podrozdziału 1.3. programu azotanowego wprowadzony został dla potrzeb umożliwienia jesiennego nawożenia w sytuacjach nadzwyczajnych, jaką przykładowo była jesień 2017 r., kiedy to rolnicy z uwagi na częste i obfite opady deszczu we wrześniu, październiku i listopadzie oraz nadmierne uwilgotnienie gleby, nie mogli dokonać późnych zbiorów (głównie kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków), a tym samym wykonać jesiennego nawożenia w terminie. Konkretna sytuacja pogodowa, najczęściej występuje lokalnie (nie dotyczy całego terytorium kraju), a każdy rolnik samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i wykonania nawożenia. Przepis wskazuje, że przypadek ten dotyczy sytuacji w szczególności, gdy występuje nadmierne uwilgotnienie gleby. Zwrot ?w szczególności” oznacza, że jest to jeden z przypadków, ale nie jedyny, w związku z tym wystąpienie suszy rolniczej, która uniemożliwia zbiór lub nawożenie jesienne również kwalifikuje się do sytuacji określonej w ust. 3 podrozdziału 1.3. programu azotanowego ? czytam w interpretacji.

KRIR