nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że z dniem 9 sierpnia 2019 roku opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest upowszechnianie Kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku.

Kodeks dobrej praktyki rolniczej określa szereg praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery i które są możliwe do wdrożenia w polskim rolnictwie.

W kodeksie znajdują się między innymi rozwiązania dotyczące niskoemisyjnych technik rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt, a także zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego.

Praktyki, które zostały uwzględnione w kodeksie zostały dobrane pod względem potencjału ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu – poinformował resort rolnictwa.

W Kodeksie dobrej praktyki rolniczej znajdują się liczne odwołania do Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej.

Resort rolnictwa podkreśla, że oba dokumenty są kluczowe z punktu widzenia dostosowań sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska.Z drugiej strony w sposób komplementarny przyczyniają się do upowszechniania w polskim rolnictwie praktyk i zmian technologii produkcji sprzyjających ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, przy założeniu poniesienia minimalnych kosztów przez rolników, co pozwoli na ekonomiczną optymalizację ich stosowania.

MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Podaj swoją nazwę użytkownika