Krowy mleczne
fot. MojaRola.pl

Wysłodki buraczane są produktem ubocznym przemysłu cukrowniczego, które powstają podczas procesu wytwarzania cukru poprzez wyługowanie wodą rozdrobnionych buraków cukrowych.

Ze względu na zawartość wody, wysłodki buraczane mogą dzielić się na mokre (zawierające około 12% suchej masy), prasowane (około 20% suchej masy) i suszone (około 90% suchej masy) oraz suszone z dodatkiem melasy (granulat, brykiet). 

Rolnicy, którzy odstawiają buraki do cukrowni, mogą bez większych problemów pozyskać wysłodki i wykorzystać w żywieniu bydła jako cenne źródło paszy energetycznej. W przeszłości wysłodki mokre cieszyły się największym zainteresowaniem, ale ze względu na fakt, że ich przechowywanie jest trudne (najlepiej skarmiać je możliwie jak najszybciej), coraz większym zainteresowaniem cieszą się pozostałe dwa rodzaje wysłodków.

Wysłodki mokre ze względu na dużą zawartość wody posiadają mniejszą ilość węglowodanów, dlatego przy ich skarmianiu zaleca się stosowanie uzupełniającej dawki składników pokarmowych. Ponadto wysłodki prasowane posiadają mniejszą wartość energetyczną, a podczas ich zakiszania konieczne jest ich ubicie, co powoduje wyciek soku kiszonkowego. Zakiszanie mokrych wysłodków wiąże się również z dużym ryzykiem ich zepsucia.

Wysłodki prasowane są natomiast chętnie zjadane przez bydło i w odróżnieniu od wysłodków mokrych, zawierają większą ilość węglowodanów. Są także łatwiejsze w przechowywaniu i podobnie jak wysłodki mokre, wysłodki prasowane posiadają wysoką zawartość włókna oraz składników mineralnych ? potasu i wapnia, a niską fosforu.

Mogą być cennym uzupełnieniem kiszonki kukurydzianej w żywieniu krów mlecznych i opasów. Szacuje się, że w przypadku wysłodków prasowanych, dobowa dawka dla krów mlecznych powinna wynosić 2-6 kg w szczycie laktacji oraz 1-3 kg w okresie zasuszenia.

Jeżeli chodzi o wysłodki suszone, to tutaj proporcje są nieco mniejsze ze względu na możliwość ich pęcznienia i zwiększania objętości w żwaczu. Dobowa dawka dla krów mlecznych powinna wynosić 2-4 kg w szczycie laktacji oraz 1 kg w okresie zasuszenia. Fermentacja suchych wysłodków w żwaczu jest wolna, co nie prowadzi do obniżenia wartości pH i zakwaszenia żwacza, które może powodować kwasicę żwacza.

Wysłodki suche są także proste w przechowywaniu, podobnie jak suche wysłodki melasowane, które zawierają dużą ilość pektyn oraz łatwo strawnego włókna.

Moja Rola