susza 2018
fot. Krzysztof Przepióra

Bardzo możliwe, że rolnicy będą mieć niebawem większe pole manewru jeżeli chodzi o ubezpieczanie upraw od następstw suszy.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie odpowiednich notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.

Na mocy planowanych zmian, większa grupa rolników będzie mogła zawierać umowy ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa do składki ubezpieczenia.

Rolnicy będą mieć możliwość wyboru, jaką kwotę przeznaczą na ryzyko pojawienia się suszy. Możliwe będzie zmniejszenie kwoty odszkodowania o: 20, 25 albo 30% sumy ubezpieczenia w zamian za niższą składkę. W dalszym ciągu zachowana zostanie zasada udziału własnego rolnika w ubezpieczeniu na poziomie 10%.

Nowe rozwiązania dotyczące pomocy suszowej mają wejść w życie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany programu pomocowego dotyczącego stosowania dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

MRiRW