młody rolnik 2019 - zasady
fot. Fotolia

Rolnicy odczuwają coraz większą niepewność związaną ze swoją dalszą działalnością. W Polsce głównymi problemami są obecnie ceny sprzedawanych przez nich produktów rolno-spożywczych i liczna konkurencja z zagranicy, obawa przed chorobami zwierząt – takimi jak ptasia grypa czy afrykański pomór świń, a także coraz szersza działalność ekoterrorystów.

W Niemczech problemy rolników są nieco inne. Z badań przeprowadzonych przez Thünen-Institut oraz Volksbanks wynika, że głównym powodem obawy o przyszłość gospodarstw rolnych są kwestie związane z polityką rolną. Niemniej wszystko to sprowadza się do jednego mianownika – rolnicy coraz częściej obawiają się inwestować w swoje gospodarstwa.

– Młody rolnik, który chce dziś zbudować nowy chlew, musi liczyć się z 50% ryzykiem dokonania złej inwestycji – powiedział prof. Hiltrud Nieberg z Thünen-Institutna podczas kongresu rolniczego w Berlinie.

Według Nieberga narastająca niepewność związana z inwestycjami jest kluczowym powodem obecnego niezadowolenia w rolnictwie. Rolnicy niechętnie zapatrują się również na wymogi zrównoważonego rolnictwa. O opłacalności można mówić w przypadku najtańszej technologii produkcji. Jeśli ktoś chce pójść inną drogą, musiałby otrzymać rekompensatę finansową na pokrycie zwiększonych kosztów produkcji. W przeciwnym razie może być mu niezwykle ciężko.

Według Nieberg ​​wdrożenie metod zrównoważonego rolnictwa jest możliwe, pod warunkiem jeśli rolnikom zaoferuje się premie za ochronę środowiska lub dobrostan zwierząt. Mogłoby to umożliwić rolnikom dostosowanie ich systemów produkcji do oczekiwań społecznych i zachęcić do takich rozwiązań.

W ankiecie, która została przeprowadzona wśród niemieckich rolników pod koniec 2019 roku, około 75% z ponad 300 ankietowanych wymieniło niepewność i zmiany w polityce rolnej jako największą przeszkodę dla inwestycji.

Krytyczna opinia publiczna na temat rolnictwa ma z kolei największy wpływ na negatywne nastroje ponad 70% ankietowanych rolników.

Źródło: www.agrarheute.com / www.mojarola.pl