Paliwo ciągnik rolniczy
fot. Fotolia

Rozpoczął się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, który potrwa do 2 września 2019 roku ? poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oficjalnym oświadczeniu.

Wnioski w sprawie zwrot podatku akcyzowego należy złożyć wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu. Do wniosku należy dołączyć faktury lub kopie faktur, które stanowić będą dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku.

Ponadto do złożonego wniosku powinien zostać również dołączony dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego powinna nastąpić w terminie od 1 do 31 października 2019 roku.

MRiRW