dziki
fot. Fotolia

W lipcu Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie sprecyzowania, jak w kwestii formalnej wygląda kwestia ponoszenia przez rolników kosztów utylizacji padłych dzików wolnych od wirusa ASF.

Wątpliwość KRIR wzbudziły doniesienia otrzymywane bezpośrednio od rolników, którzy informowali, że służby weterynaryjne (zgodnie z interpretacją obowiązujących przepisów) informują ich, że są zobowiązani do poniesienia kosztów utylizacji padłych zwierząt, które znajdują się na ich polach.

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że koszty usuwania i utylizacji zwłok dzików wolnych od wirusa ASF z terenów prywatnych objętych restrykcjami, należą do rolników i właścicieli tych terenów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało także, że rolnicy mogą ubiegać się o refundację kosztów do 170 zł, w przypadku kiedy wydany zostanie nakaz powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody, tusze dzików zostaną zagospodarowane w określony sposób.

KRIR poinformowało, że zwróciło się do resortu rolnictwa w sprawie dokonania odpowiednich zmian prawnych, tak aby rolnicy nie pokrywali kosztów utylizacji i tak, aby cały proces odbywał się bez zbędnych procedur.

Swoje stanowisko izby rolnicze argumentują faktem, że ponoszenie kosztów sprawi, iż zarówno rolnicy jak i właściciele lasów zaprzestaną zgłaszania przypadków padłych dzików na ich terenach, co ograniczy skuteczne zwalczanie i wykrywanie wirusa ASF w populacji dzików.

KRIR