bydło limousine
fot. Fotolia

Niewykluczone, że Polska zdecyduje się na wdrożenie nowego działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 (PROW 2014-2020) ? możliwość tą przewidują przepisy Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu UE nr 1305/2013.

W ramach finansowanego przez Europejski Fundusz Rolny programu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rolnicy mieliby otrzymywać wsparcie z tytułu działania Dobrostan zwierząt, w ramach którego rolnicy mogliby liczyć na rekompensatę kosztów związanych z zastosowaniem podwyższonych standardów, w takich działaniach jak:

? dostarczanie wody i pożywienia oraz zapewnianie opieki zgodnie z naturalnymi potrzebami chowu zwierząt,
? warunki przetrzymywania, a mianowicie większa przestrzeń, pokrycia podłogowe, materiały wzbogacające, naturalne światło,
? dostęp do wybiegu.

Wymogi ustanowione w ramach tego działania muszą wykraczać poza odpowiednie obowiązkowe normy wzajemnej zgodności oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi, a płatności mają mieć charakter rekompensaty za dodatkowe koszty/utracone korzyści związane z zastosowaniem w produkcji podwyższonych standardów.

Działanie to ma być zachętą dla rolników do stosowania nieoptymalnego z ekonomicznego punktu widzenia systemu produkcji. Chodzi o to, aby rolnicy stosujący podwyższone standardy w zakresie dobrostanu otrzymywali płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe.

Aby nowe działanie w ramach PROW 2014-2020 mogło wejść w życie, koniecznie jest przejście długotrwałej procedury zmiany PROW. Wiąże się to z zatwierdzeniem jej przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 i Komisję Europejską, zmianą ustawy o PROW 2014-2020 oraz wydaniem odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort rolnictwa informuje, że obecnie trwają prace związane z opracowaniem zestawu wymogów, które spełniałyby warunki niezbędne do uruchomienia działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020.

MRiRW