dopłaty bezpośrednie
fot. Fotolia

W związku z pojawieniem się suszy rolniczej na terytorium Europy, Komisja Europejska przedstawiła formy pomocy dla rolników. Aby złagodzić ich trudności finansowe związane z suszą, podjęto decyzję o zwiększeniu poziomu zaliczek w ramach płatności bezpośrednich w 2019 roku z poziomu 50 do 70%.

Przypomnijmy, że w sprawie zwiększenia zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich w związku z suszą już jakiś czas temu postulował minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

Ostatecznie dokument w tej sprawie przyjęty został w dniu 28 sierpnia na forum Unii Europejskiej, a wypłaty realizowane będą od 16 października 2019 roku. Jednocześnie resort rolnictwa zaznaczył, że dopłaty bezpośrednie 219 realizowane będą w ramach limitów określonych na ten cel w budżecie unijnym na rok 2020, a wyższa kwota zaliczek nie jest dodatkowym środkiem z budżetu unijnego.

W przypadku płatności obszarowych PROW, czyli ?Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)?, ?Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego?, działania ?Rolnictwo ekologiczne? oraz poddziałania ?Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej?, zaliczki zostaną podniesione z poziomu 75 do 85%.

Ponadto Polska oraz niektóre kraje Unii Europejskiej będą mogły skorzystać z derogacji dotyczącej zazielenienia, która ma pomóc rolnikom w zapewnieniu wystarczającej ilości paszy dla swoich zwierząt.

W ramach odstępstwa, rolnicy będą mogli wysiać międzyplon, który będzie składać się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków roślin. Dodatkowo za międzyplony wysiewane w ramach EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych, uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.

Dodatkowo skrócony został czas, w którym rolnicy zobowiązani są do utrzymywania międzyplonów na swoich polach. Jeżeli na gruntach, na których wysiane zostały międzyplony, uprawiane będą rośliny ozime, możliwe będzie skrócenie utrzymywania międzyplonu ścierniskowego z 8 do 6 tygodni.

MRiRW