fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o zmianach w specustawie o zwalczaniu ASF.

Na podstawie nowelizacji ustawy, rolnicy zajmujący się hodowlą trzody chlewnej na terenach objętych ograniczeniami w związku z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń, mają mieć większe możliwości w zakresie sprzedaży zwierząt wolnych od choroby.

Dotychczas możliwe było wprowadzenie do obrotu wskazanych produktów mięsnych ze stref ASF pochodzących wyłącznie z mięsa wieprzowego, pozyskiwanego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Na mocy planowanych zmian, oprócz produktów mięsnych, do obrotu będzie mogło trafić również mięso ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń, utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF

Wprowadzone zmiany powinny spowodować wzrost popytu na mięso wieprzowe, dzięki czemu rolnicy powinni mieć większe możliwości w zakresie sprzedaży tuczników.

MRiRW