tuczniki
fot. Fotolia

W poniedziałek odbyło się spotkanie szefów służb weterynaryjnych Polski i Litwy, podczas którego poruszono przyszłość polsko-litewskiego handlu świniami. Podczas rozmów skupiono się przede wszystkim na przeanalizowaniu wymogów i warunków dwustronnego handlu żywymi świniami.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia Polska zdecydowała się na wprowadzenie zakazu importu litewskiej wieprzowiny z obszarów objętych ograniczeniami związanymi z ASF.

Zdaniem Litwy, Polska złamała w ten sposób porozumienie zawarte pod koniec listopada 2018 roku, na mocy którego oba kraje zobowiązały się do obustronnego handlu wieprzowiną pochodzącą ze stref ASF. Litwini twierdzą także, że Polska złamała przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej.

Polska swoją decyzję tłumaczyła natomiast trudną sytuacją polskich rolników, która wynika z niskich cen wieprzowiny, ale w wielu przypadkach także z braku możliwości sprzedaży świń do rzeźni położonych na obszarach objętych ograniczeniami oraz ogromnym wysiłkiem związanym z eliminacją ASF.

Sprawa jest w toku ? Litwie zależy na polubownym załatwieniu problemu, a Polska jest gotowa do rozmów.

Podczas poniedziałkowego spotkania szefowie służb weterynaryjnych obu krajów ? Paweł Niemczuk oraz Darius Remeika zgodzili się, że konieczne jest zaostrzenie technicznych wymagań kontrolnych i usprawnienie mechanizmów wymiany informacji na linii Polska?Litwa.

Przypomnijmy, że w planach jest także spotkanie ministrów rolnictwa obu państw, które odbędzie się w Berlinie podczas targów Zielony Tydzień, które odbywać będą się w dniach 18-27 stycznia.

MRiRW