Kampania informacyjna „Produkt polski” - konferencja prasowa
fot. MRiRW

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 11 września wystartowała ogólnopolska kampania informacyjna „Produkt polski”, która została poprzedzona konferencją prasową w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem kampanii jest celem kampanii jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów w kwestii łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców i ma przyczyniać się do budowania patriotyzmu konsumenckiego.

Na mocy wchodzących w życie przepisów prawnych, producenci będą mogli zamieścić na opakowaniu informację o krajowym pochodzeniu danego towaru poprzez wprowadzone oznaczenie „Produkt polski”.

Zamieszczenie oznaczenia „Produkt polski” ma być dla konsumentów sygnałem, że dany towar został wyprodukowany w Polsce, co najmniej w 75% z polskich surowców.

– Jesteśmy krajem otwartym. Nie możemy i nie zamierzamy zamykać granic. Naszym celem jest jednak dotarcie do Polaków, bo to oni podejmują ostateczne decyzje w sprawie zakupów – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej.

– Polska żywność to jest najlepszy wybór jaki może się trafić polskim konsumentom. W Polsce mamy do czynienia z rolnictwem zrównoważonym, czyli typem rolnictwa, który powinien być promowany w całej Europie. To jest dzisiejszym paradygmatem, a nie jak największy efekt produkcyjny.

MRiRW