susza w kukurydzy
fot. Krzysztof Przepióra

Rada Ministrów poinformowała, że rząd przeznaczy 1,5 miliarda złotych na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy.

Wsparcie jakie otrzymają rolnicy, jest jednocześnie najwyższą kwota w historii, jaka została przeznaczona na pomoc suszową. Przypomnijmy, że w 2015 roku, kwota wsparcia przeznaczona ówczesny rząd wyniosła 450 milionów złotych.

Kwota wsparcia dla rolników wyniesie 1000 zł do każdego hektara upraw, jeżeli straty w gospodarstwie osiągnęły poziom 70% i wyższy. W przypadku rolników, u których straty mieściły się w przedziale 30-70%, kwota wsparcia wyniesie 500 zł/ha.

Na mocy unijnych przepisów, kwota wsparcia zostanie pomniejszona o połowę, jeżeli rolnik nie miał ubezpieczonych co najmniej 50% upraw.

Wsparcie finansowe w pierwszej kolejności mają otrzymać rolnicy, w gospodarstwach których straty wyniosły 70% i więcej. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej będzie można składać od 14 września w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zdaniem resortu rolnictwa, najbardziej poszkodowani rolnicy otrzymają wsparcie już kilka dni po złożeniu wniosku. Rolnicy, którzy ponieśli straty na poziomie 30-70%, mają mieć wypłacane pieniądze od 26 września.

Wypłacenie pomocy rolnikom będzie możliwe po przekazywaniu do wojewodów protokołów start, co w dalszym ciągu przeciąga się w czasie.

? Wciąż są problemy z szacunkami strat w gospodarstwach rolnych, a bez protokołów rolnicy nie będą mogli otrzymać należnej im pomocy. Bez względu na to, środki finansowe dla nich są zabezpieczone ? powiedział minister Ardanowski.

? Jeżeli docierające do mnie głosy o celowym działaniu w tym zakresie są prawdziwe to jest to bardzo podła działalność ? powiedział minister na temat opóźnień w przekazywaniu protokołów suszowych.

MRiRW