fot. Fotolia

Z najnowszych danych wynika, że prawie jedna trzecia chorób w Unii Europejskiej w 2018 roku mających związek z żywnością została wywołana przez salmonellę.

Wynika z nich również, że 67% przypadków salmonelli zgłoszono na Słowacji, w Hiszpanii oraz w Polsce i były one głównie związane z jajami.

Choroba przenoszona przez żywność definiowana jest jako incydent, wówczas kiedy co najmniej 2 osoby zapadają na tę samą chorobę z powodu tego samego skażonego jedzenia lub napoju.

W 2018 r. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgłosiły 5146 epidemii przenoszonych przez żywność, które dotknęły 48 365 osób

Jak uważają eksperci, wielu chorobom przenoszonym przez żywność można zapobiec poprzez poprawę środków higieny podczas obchodzenia się z żywnością i przygotowywania posiłków. Pokazuje to z kolei, że wciąż istnieje duża przestrzeń do podnoszenia świadomości wśród konsumentów.

Źródło: www.poultryworld.net