bydło
fot. Fotolia

W strefie klimatycznej, w której położona jest Polska, sezon wegetacyjny trwa zazwyczaj przez 210-220 dni w roku, co zazwyczaj przypada na okres od końca marca do końca października. Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania trwałych użytków zielonych w gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą jest ich spasanie.

Wypas bydła w okresie letnim sprawia, że zwierzęta pobierają składniki odżywcze o najniższym koszcie jednostkowym, a dodatkowo mają możliwość ruchu i przebywania na świeżym powietrzu.

W Polsce sezon pastwiskowy trwa zazwyczaj przez około 180 dni w roku i powinien rozpoczynać się w momencie, kiedy ruń pastwiskowa ma co najmniej 15-20 cm wysokości. Zazwyczaj moment ten przypada w maju, a kończy się w październiku. Wszystko uzależnione jest jednak od przebiegu pogody w danym roku.

Oprócz odpowiedniego przygotowanego pastwiska, fundamentalne znaczenie ma również odpowiednie przygotowanie zwierząt do sezonu pastwiskowego. Wynika to przede wszystkim z konieczności zmiany sposobu żywienia oraz przystosowania organizmu zwierząt do zmian środowiska.

Zanim żwacz zwierząt zacznie przyjmować duże ilości zielonki, ważne jest aby zwierzęta były stopniowo przyzwyczajane do ich pobierania jeszcze w oborze. W tym celu dobrze jest wzbogacić codzienna dietę zwierząt o niewielkie, a stopniowo coraz większe dawki świeżo skoszonej paszy, tak aby rozpoczęcie sezonu pastwiskowego obyło się bez komplikacji.

Ważne jest, aby najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem sezonu pastwiskowego przeprowadzić odrobaczanie bydła, ponieważ nieodrobaczone zwierzęta mogą rozsiewać pasożyty po każdej kwaterze, zarażając zdrowe zwierzęta. Dodatkowo warto pomyśleć także o korekcji racic, ponieważ zwierzęta utrzymywane na twardym podłożu, posiadające dotychczas określoną ilość wolnej przestrzeni, mogą być narażone na liczne urazy.

Moja Rola