plantacja buraka cukrowego
fot. Krzysztof Przepióra

Do niedawna skośnik buraczak był dla Polskich rolników szkodnikiem całkowicie anonimowym. Wiele wskazuje jednak na to, że już wkrótce szkodnik coraz częściej może pojawiać się na polskich uprawach. Jak poinformowało Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego, skośnik buraczak został wykryty we wrześniu i październiku na uprawach w województwie dolnośląskim oraz wielkopolskim.

Skośnik buraczak to motyl z rodziny skośnikowatych, w przypadku którego główne szkody wyrządzają gąsienice. Jest to gatunek, który w ciągu roku może wydać co najmniej trzy pokolenia, a składanie jaj rozpoczyna się w momencie, kiedy temperatura powietrza przekracza 10 stopni Celsjusza.

Na ogół najliczniejsze jest trzecie pokolenie skośnika buraczaka, które na ogół powoduje opóźnienie rozwoju starszych roślin i przyczynia się do powstawania infekcji, które mogą prowadzić do zgnilizn. Gąsienice skośnika żerują w obrębie liści sercowych buraka, co powoduje ich zamieranie.

Żerowanie skośnika buraczaka przyczynia się do powstawania zarówno strat ilościowych, jak i jakościowych w plonie korzeni, a infekcje wtórne prowadzą do zmniejszenia zawartości cukru, często nawet o ponad 50%. W zasiedlonych korzeniach dochodzi do powstawania infekcji, które postępują, dlatego nie nadają się one do przechowywania w pryzmie. Dodatkowo zainfekowane buraki charakteryzują się niższą zawartością glukozy, potasu i sodu.

Przeprowadzając lustracje polowe, gąsienice skośnika buraczaka można dostrzec, mocno odginając lub wyłamując najmłodsze liście buraka. Szkodniki ukrywają się również w tunelach zbudowanych z przędzy, najczęściej u podstawy blaszki liściowej, a czasami zawijają też jej brzegi.

Jak poinformowało Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego, uszkodzenia związane z ingerencją szkodnika na terenie województwa dolnośląskiego były bardzo duże, a na większości roślin widoczne były ślady infekcji wtórnych. Ponadto na każdej roślinie żerowało przynajmniej kilka larw. Mniejsze nasilenie pojawiło się na terenie Wielkopolski.

Dotychczas skośnik buraczak był szkodnikiem, który występował przede wszystkim w zachodniej i południowej Europie, Afryce północnej, na bliskim wschodzie oraz w niektórych państwach azjatyckich takich jak Syria, Chiny, Irak, Iran oraz Pakistan.

LIZ