tuczniki
fot. Fotolia

Spadek produkcji świń zauważalny jest nie tylko w Polsce, ale również na terytorium Niemiec.

Jak donosi Destatis, w pierwszych 9 miesiącach 2018 roku, w Niemczech dokonano uboju 42,36 miliona sztuk świń, co stanowi spadek o 2,5 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017.

Na przestrzeni badanego okresu, produkcja świń w Niemczech spadła o 2,4 procent, czyli o 99 400 ton, osiągając poziom 3,99 miliona ton.

Spadki były spowodowane mniejszą ilością świń do uboju pochodzących z importu oraz zmniejszeniem liczby świń wysyłanych do rzeźni przez niemieckich rolników.

Szacuje się, że w badanym okresie 2018 roku, niemieccy rolnicy wysłali do ubojni 39,84 mln sztuk, czyli o 556,800 świń mniej niż w rku 2017.

W pierwszych 9 miesiącach 2018 roku, w niemieckich rzeźniach ubito 2,49 mln świń z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli 521 000 zwierząt mniej niż w tym samym okresie w 2017 roku.

Destatis