nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa, że termin stosowania nawozów naturalnych powinien być uzależniony od warunków pogodowych i glebowych, a nie od pory roku i zwrócił się w tej sprawie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

W ostatnich latach klimat polskich charakteryzuje się łagodną zimą, a w obecnym sezonie procesy wegetacji prawie w całym kraju nie zatrzymały się ? gleba nie jest zamarznięta i według KRIR warunki są odpowiednie do stosowania nawożenia gruntów ornych, upraw trwałych i trwałych użytków zielonych.

W związku z obowiązywaniem w Polsce tzw. programu azotanowego, terminy stosowania nawozów są ściśle ograniczone.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że zapisy dyrektywy azotanowej powinny zostać skonstruowane tak, aby stosowanie naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych było możliwe w przypadku, gdy gleba nie jest zamarznięta.

Źródło: www.krir.pl