nawożenie azotem 1 marzec
fot. Fotolia

Wyjątkowo ciepła zima sprawia i trwająca wegetacja sprawia, że zasilenie upraw nawozami azotowymi będzie musiało zostać przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem. Ze względu na obowiązujące przepisy, stosowanie nawozów azotowych możliwe jest jednak wyłącznie w okresie od 1 marca do 31 października.

Wielkopolska Izba Rolnicza, która 16 stycznia 2020 roku wystosowała pismo w sprawie przyśpieszenia możliwości wysiewu nawozów azotowych w roślinach uprawnych w roku 2020, przedstawiła jak wygląda obecna sytuacja w tej sprawie.

Jak podaje WIR, w odpowiedzi na przesłany wniosek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zwróciło się w tej kwestii do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które koordynuje w Polsce sprawy ochrony wód oraz prace legislacyjne dotyczące podjęcia działań zmierzających do dostosowania w programie azotanowym wiosennych terminów stosowania nawozów do obserwowanych zmian klimatu.

Dodatkowo minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski skierował do Komisarza ds. Rolnictwa Unii Europejskiej pismo w sprawie działań jakie zamierza podjąć w 2020 roku w przedmiotowej sprawie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

W piśmie wskazano potrzebę zastosowania w 2020 roku w Polsce elastycznego podejścia przy wiosennym stosowaniu nawozów tj. jeżeli gleba nie będzie zamarznięta, zalana wodą, pokryta śniegiem. Ponadto od 15 lutego planuje się dopuszczenie możliwość stosowania nawozów zawierających azot na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych tj. na gruntach, które pokryte są roślinami.

Źródło: www.wir.org.pl