susza 2018
fot. Krzysztof Przepióra

Rok 2019 podobnie jak rok poprzedni nie należy do najłatwiejszych z punktu widzenia rolnika. W wielu regionach Polski, podobnie jak miało to miejsce przed rokiem widoczne są skutki suszy.

Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w województwie wielkopolskim, lubuskim oraz częściowo w łódzkim i mazowieckim.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział w czwartek, że podobnie jak przed rokiem, rolnicy będą mogli liczyć na wsparcie w związku z wystąpieniem zjawiska suszy. Minister zapowiedział, że wojewodowie otrzymali już odpowiednie polecenia w kwestii rozpoczęcia procesu szacowania strat.

Z najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) wynika, że susza rozszerzyła swój zasięg i występuje obecnie na obszarze 14 województw na powierzchni przekraczającej 28% gruntów ornych.

Łącznie o suszy można mówić w przypadku 1219 gmin w Polsce, co stanowi niespełna 50% gmin kraju. Według IUNG największe straty zauważalne są w uprawach zbóż jarych.

IUNG