tuczniki
fot. Fotolia

Monitoring Agricultural ResourceS donosi, że prognozy plonów dla wszystkich ozimin, kukurydzy ziarnistej i słonecznika zostały skorygowane w dół w związku z występowaniem suszy na terenie Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej.

Brak odpowiedniej ilości opadów w maju i czerwcu sprawił, że rośliny wcześniej zakończyły okres wegetacji, co negatywnie odbiło się na plonowaniu.

MARS przewiduje, że w sezonie 2017/18 plony pszenicy w krajach Unii Europejskiej spadną do poziomu 5,59 t/ha (-1,0% ), a w samej Polsce do 4,72 t/ha (-3,7%) w stosunku do poprzedniego roku. Jeszcze gorzej zapowiada się plonowanie kukurydzy, które w Unii Europejskiej spadnie do 7,35 t/ha (-6,4% r/r), a w Polsce 6,55 t/ha (-8,4% r/r).

W związku z wystąpieniem suszy, swoje obawy odnośnie opłacalności produkcji wyrazili producenci bydła, którzy obawiają się o swoje zapasy paszowe.

Niekorzystne warunki atmosferyczne sprawiły, że podobne problemy będą mieć producenci świń. Dostępność zbóż pochodzących z własnego gospodarstwa z przeznaczeniem na pasze będzie ograniczona, co spowoduje dalsze pogorszenie opłacalności produkcji świń w Polsce.

MARS