mięso drobiowe
fot. Fotolia

Konsumpcja drobiu na świecie w perspektywie najbliższych ośmiu lat wykazywać będzie tendencję wzrostową ? informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Szacuje się, że w tym okresie spożycie wzrośnie nawet o 16%.

Główną przyczyną wzrostu światowej konsumpcji drobiu będzie wzrost konsumpcji tego mięsa w krajach rozwijających się. Chodzi tu przede wszystkim o kraje afrykańskie, gdzie konsumpcja wzrośnie nawet o 21%.

W praktyce wzrost konsumpcji o 21% oznacza zapotrzebowanie na kolejnych 15 mln. ton mięsa drobiowego. Aktualnie w krajach rozwijających się, popyt na drób wynosi 73 mln ton rocznie, a 2028 roku prognozuje się 88 mln ton.

W krajach rozwiniętych, wzrost spożycia mięsa drobiowego będzie mniejszy i wyniesie 9%.

Źródło: www.kipdip.org.pl