fot. Mateusz Mierzwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o nadchodzących zmianach dotyczących szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan odsunięcie się ziemi lub lawinę.

Podsekretarz stanu, Rafał Romanowski wziął w poniedziałek udział w spotkaniu z przedstawicielami wojewodów, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych, podczas którego zaproponowano następujące rozwiązania:

1) Wprowadzenie proporcjonalnego do procentowych strat liczenia kosztów nieponiesionych, które byłby uwzględniane przy szkodach wynoszących co najmniej 70%.

2) Całkowita rezygnacja z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym.

3) Uzależnienie udzielenia pomocy na odtworzenie środka trwałego w gospodarstwie rolnym od poniesienia szkód w produkcji rolnej przekraczających 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat (lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu bez wielkości najwyższej i najniższej).

4) Uszczegółowienia, że warunek ubezpieczenia dotyczy upraw rolnych bez użytków zielonych (łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych).

MRiRW