kwalifikowany materiał siewny
fot. Fotolia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego z propozycją wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Planowane jest, aby wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można było składać w terminie od 25 maja do 25 czerwca, który według Krajowej Rady Izb Rolniczych jest zbyt krótki.

KRIR uważa, że termin ten powinien zostać wydłużony, tak aby rolnicy mogli rozpocząć składanie niezbędnej dokumentacji już od 15 kwietnia.

Przyjmowanie wniosków już od 15 kwietnia powinno według KRIR ułatwić pracownikom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługę wniosków, a samym rolnikom dać możliwość składania wniosków bezpośrednio po zakończeniu wiosennych siewów.

Źródło: www.krir.pl