nawożenie naturalne - terminy
fot. Krzysztof Przepióra

Od 26 lipca 2018 roku w Polsce obowiązują założenia tzw. programu azotanowego, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie ich dalszemu zanieczyszczeniu.

Aktualnie przeprowadzenie nawożenia nawozami naturalnymi, możliwe jest w następujących terminach:

? nawozy naturalne stałe:

* grunty orne: 1 marca ? 31 października

* uprawy trwałe, trwałe użytki zielone i uprawy wieloletnie: 1 marca ? 30 listopada

? nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne:

? grunty orne: 1 marca ? 20 października,

? grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiących załącznik nr 2 do Programu: 1 marca ? 15 października

? grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu: 1 marca ? 25 października

? uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone: 1 marca ? 31 października

Istnieją jednak odstępstwa umożliwiające nawożenie do końca listopada, w przypadku pojawienia się niekorzystnych warunków pogodowych.

Do tego typu sytuacji doszło między innymi w zeszłym roku, kiedy w związku z obfitymi opadami deszczu oraz nadmiernego uwilgotnienia gleby, rolnicy nie byli w stanie dokonać zbiorów ziemniaków, buraków cukrowych i kukurydzy oraz przeprowadzić odpowiedniego nawożenia i dokonać zasiewów zbóż ozimych w optymalnym terminie.

Do niekorzystnych warunków pogodowych zaliczyć można także suszę rolniczą i inne zdarzenia pogodowe, takie jak np. deszcz nawalny, które najczęściej występują lokalnie.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w takich okolicznościach rolnik powinien samodzielnie ocenić, czy panujące warunki pogodowe dają możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.

Resort dodaje również, że w przypadku wystąpienia zwyczajowo panujących warunków pogodowych jesienią, należy zakończyć prace związane z nawożeniem w terminie określonym w programie azotanowym.

MRiRW