nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

W Polsce od lipca 2018 roku obowiązuje ?Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu?, na mocy którego stosowanie nawozów naturalnych płynnych i stałych możliwe jest wyłącznie we wskazanych terminach.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że w obliczu ponownego wystąpienia w tym roku zjawiska suszy rolniczej w Polsce, spełnienie założeń obecnie obowiązujących przepisów jest niemożliwie.

KRIR zwróciło się w tej sprawie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, składając jednocześnie wniosek o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

Izby rolnicze uważają, że chociaż warunki wilgotnościowe uległy znacznej poprawie, wiele zabiegów agrotechnicznych jest opóźnionych, przez co rolnicy nie będą w stanie przeprowadzić prac związanych z wywozem nawozów naturalnych płynnych i stałych w wymaganym terminie.

Jednocześnie KRIR podkreślił, że najlepszą zasadą jest stosowanie naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych w momencie, kiedy gleba nie jest zamarznięta.

KRIR