nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

Od 26 lipca 2018 roku w Polsce obowiązują założenia tzw. programu azotanowego, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami, które pochodzą ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie ich dalszemu zanieczyszczaniu.

Program azotanowy reguluje między innymi terminy stosowania nawozów naturalnych, które na terenie Polski przedstawiają się następująco:

? nawozy naturalne stałe:

* grunty orne: 1 marca ? 31 października

* uprawy trwałe, trwałe użytki zielone i uprawy wieloletnie: 1 marca ? 30 listopada

? nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne:

? grunty orne: 1 marca ? 20 października,

? grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiących załącznik nr 2 do Programu: 1 marca ? 15 października

? grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu: 1 marca ? 25 października

? uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone: 1 marca ? 31 października

c) warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania

d) zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa, że w obliczu tegorocznej suszy, termin stosowania nawozów naturalnych jest zbyt krótki, dlatego zwrócił się do szefa resortu rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

KRIR poinformował jednocześnie, że stosowanie naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych powinno być uzależnione od tego, czy gleba jest zamarznięta czy nie.

KRIR