fot. Krzysztof Przepióra

Tegoroczna aura nie rozpieszcza rolników. Długo przeciągające się nadejście wiosny, a następnie intensywne opady deszczu dość mocno opóźniły harmonogram prac.

Sytuacje nieco unormowało nadejście wysokich temperatur, dzięki czemu uprawy ozime w porę zregenerowały się po zimie, a uprawy jare pojawiły się na powierzchni ziemi. Niestety po ciepłym i stosunkowo obfitym w opady kwietniu, nad terytorium Polski pojawiła się susza. W wielu regionach nie padało już od bardzo dawna, co sprawia, że powoli rozpoczyna się szacowanie strat.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) opracował aktualny stan zagrożenia suszą dla wszystkich 2478 gmin w Polsce.

Na podstawie pozyskanych danych, udało się wywnioskować, że susza rolnicza występuje na terenie całego kraju, a Klimatyczny Bilans Wodny (KBW – wskaźnik umożliwiający określenie stanu uwilgotnienia środowiska. Jest to różnica pomiędzy przychodami wody w postaci opadów, a stratami wynikającymi z procesu parowania) jest ujemny i wynosi – 90 mm.

Największy deficyt wodny dotyczy Poznania i terenów przyległych do tego miasta, gdzie KBW waha się w granicach od – 200 do ? 209 mm. Podobnie jest na terenach nizinnych – Nizinie Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Mazowieckiej oraz Pojezierzu Wielkopolskim, Ziemi Lubuskiej i w Kotlinie Sandomierskiej, gdzie KWB wynosi od ? 170 do – 199 mm.

Szacuje się, że zboża jare są uprawą, która najbardziej odczuła występowanie suszy. W skali kraju suszą zagrożone jest 48,90% upraw. Najgorzej jest w przypadku województwa lubuskiego, gdzie suszą zagrożone jest aż 80% upraw zbóż jarych. W Wielkopolsce 79,66%, a na Mazowszu 68,10. Sytuacja nie napawa optymizmem także na Kujawach 56,82%, Pomorzu 55,12 oraz w województwie łódzkim 53,95.

Skutki suszy bardzo źle zniosły także plantację truskawek i krzewów owocowych i podobnie jak w przypadku zbóż jarych, najgorzej jest w województwie lubuskim, wielkopolskim, mazowieckim, pomorskim i łódzkim.

Uprawami, które nieco lepiej radzą sobie z suszą są zboże ozime, ale również w ich przypadkach powierzchnia gruntów zagrożonych suszą jest duża i wynosi 37,28% w skali kraju. Najgorzej jest w województwie lubelskim i wielkopolskim, gdzie na suszę narażonych jest ponad 70% upraw.

Analizie zostały poddane następujące grupy upraw: Zboża ozime, zboża jare, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, rzepak i rzepik, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

Źródło: IUNG