rolnik wcześniejsza emerytura
fot. Fotolia

Rząd przedstawił projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, na mocy której od 2020 roku kontynuowana będzie wypłata 13 emerytury, a od 2021 roku także 14 emerytury.

Szacuje się, że dodatkowe świadczenie przysługiwać będzie w 2020 roku 9,8 mln osób, wśród których jest ponad 1,1 mln emerytów i rencistów z KRUS.

13 emerytura ma być wypłacana osobom, które w dniu 31 marca 2020 roku będą posiadać prawo m.in. do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników i okresowej emerytury rolniczej.

13. emerytura w 2020 roku wynieść ma 1200 zł brutto, czyli ponad 900 zł na rękę. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Solidarnościowego i z budżetu państwa, a łączna ich pula wynosi 11,75 mld zł.

Źródło: www.tvn24.pl