transport bydła
fot. Fotolia

W piątek Fundacja Viva! zajmująca się działaniami na rzecz ochrony praw zwierząt, na łamach swojego profilu na portalu społecznościowym Facebook zamieściła informację o kolejnym przypadku łamania dobrostanu zwierząt w jednej z polskich rzeźni.

W udostępnionym materiale wideo, można było zauważyć sceny nakręcone podczas rozładunku zwierząt. Według fundacji, nie powinny one mieć miejsca i są niezgodne z zasadami dobrostanu zwierząt.

Ubojnia bydła McKeen Beef, której dotyczy sprawa, odniosła się do przedstawionych zarzutów. Poniżej oświadczenie wystosowane przez dyrektora zakładu, Grzegorza Pieńkosza.

? Poważnie traktujemy każdy zgłoszony sygnał o możliwych nieprawidłowościach. Dokładnie przeanalizowaliśmy nagranie opublikowane przez fundację. Sposób zaprezentowania materiału filmowego ma na celu wzbudzenie skrajnych emocji bez zachowania rzeczywistych proporcji zaprezentowanych zdarzeń. Pragniemy odnieść się do poszczególnych scen w sposób merytoryczny, w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące rozładunek zwierząt trafiających do ubojni. Należy zważyć również iż procedury postępowania chronią ludzi, którzy wykonują czynności przy jednoczesnym zapewnianiu odpowiedniego traktowania zwierząt. Regulacje te przewidują stosowanie różnego stopnia presji mającej sprowokować ruch zwierzęcia o wadze 700 ? 900 kilogramów.

? Uderzanie klepakiem w głowę ? klepak jest przyrządem dedykowanym do przepędzania zwierząt. Jest to przyrząd mało inwazyjny, a jego użycie nie jest zabronione przepisami w stosunku do głowy zwierzęcia.

? Poganiacz elektryczny ? zaprezentowany na nagraniu obraz dotknięcia zwierzęcia końcówką poganiacza z funkcją impulsu elektrycznego nie jest równoznaczny z uwolnieniem impulsu. Uwolnienie impulsu elektrycznego następuje przez naciśnięcie przycisku na urządzeniu. Urządzenie z powodzeniem jest stosowane do poganiania bez bodźców elektrycznych.

? Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii GiW nr 420 dopuszcza podczas przepędu użycie jednego impulsu elektrycznego w sytuacji, gdy zwierzę ma przed sobą wolną przestrzeń i nie chce się poruszać, nawet po wyczerpaniu innych metod. W świetle powyższego, postępowanie zakładu przy rozładunku nie nosi znamion znęcania się nad zwierzętami ani tym bardziej działania bezprawnego.

? Złamany róg ? widoczna na nagraniu świeża rana, o czym świadczy żywo czerwona barwa krwi, jest urazem transportowym, powstałym bez udziału ludzi biorących udział w rozładunku zwierząt na terenie ubojni.

? Dźganie plastikową pałką ? nie jest wymieniane jako metoda zabroniona w rozporządzeniu 1099 WE i instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr 420. Do przepędu zwierząt podczas rozładunków używane są jedynie pałki z materiałów syntetycznych, o profilu pustym czyli PCV, gumowe i podobne tego typu.

? Wykręcanie ogona ? nagrane przypadki wykręcenia ogona są działaniami, do których nie powinno dojść. Obowiązujące procedury zachowania dobrostanu zwierząt zabraniają takich praktyk. Przedstawione na filmie sytuacje chwytania ogona i jego odciągnięcie w celu poskromienia zwierzęcia mogą być zastosowane tylko w sytuacjach awaryjnych. Będziemy dokładnie analizowali te przypadki i wyciągali z nich konsekwencje.

? Kopanie zwierzęcia ? uchwycone na nagraniu kopanie zwierzęcia jest zachowaniem nieakceptowalnym i nagannym. Z naszej analizy wynika, że dopuścił się tego pracownik dostawcy, który nie jest zatrudniony przez nas. Skontaktujemy się z dostawcą, w celu wyjaśnienia sytuacji i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do jego pracownika.

? Próby spionizowania zwierząt leżących ? przytoczone na filmach są zgodne z procedurami przewidzianymi dla takich sytuacji. Po ich wyczerpaniu zakład stosuje przewidzianą prawem procedurę postępowania ze zwierzętami w takich przypadkach.

? Zobrazowane na filmie metody przeganiania bydła są w zdecydowanej większości zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami. Przypadki naganne będą wyjaśniane do wyciągnięcia konsekwencji włącznie. Przedstawiony materiał nie może być określany jako znęcanie się nad zwierzętami, gdyż termin ten oznacza celowe zadawanie bólu z pobudek niższych a nie działania towarzyszące rozładunkowi zwierząt dokonywane, w istocie rzeczy, z przyczyn bytowych człowieka.

? Zwracamy uwagę na fakt, że w rozładunku zwierząt biorą, w przeważającej mierze, udział pracownicy dostawców zewnętrznych jak i osoby zatrudnione bezpośrednio przez nas. Z przeprowadzonej analizy filmu wynika, że za większość zaobserwowanych przypadków nadużyć odpowiadają pracownicy dostawców. Będziemy działali według procedur, żeby wyeliminować takie zachowania.

? Każdy wychwycony przez naszych pracowników przypadek naruszenia przepisów i procedur jest zgłaszany przełożonym. Posiadamy wyznaczonych pracowników, którzy pełnią obowiązki inspektorów ds. dobrostanu zwierząt. Do ich kompetencji należy instruowanie na bieżąco pracowników na wszystkich etapach odnośnie właściwego postępowania ze zwierzętami. Inspektorzy wychwytują także przypadki niewłaściwego zachowania i raportują je bezpośrednio do prezesa firmy.

? Na terenie zakładu stale obecni są Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dbają oni zarówno o bezpieczeństwo sanitarne, jak i przestrzeganie dobrostanowych przepisów krajowych i Unijnych. W przypadku wykrycia naruszeń są oni zobowiązani do zgłoszenia tego faktu bezpośrednio do prokuratury. Dotychczas nie mieliśmy takiego przypadku. Zakład przechodzi regularne kontrole, które dotychczas nie wykazały nieprawidłowości w odnośnym zakresie. Regularnie przeprowadzane są także szkolenia dla załogi.

Źródło: www.tenpoznan.pl