Jan Krzysztof Ardanowski Polsko-Emirackie Forum Biznesu
fot. MRiRW

Kilka dni temu w mediach pojawiły się informacje o wysokości premii, które 2018 roku otrzymali pracownicy podlegający ministrowi rolnictwa, Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu.

Szacuje się, że łączna suma gratyfikacji finansowych wyniosła 264 miliony 102 tysiące złotych, a najwięcej pieniędzy otrzymali urzędnicy ARiMR oraz KRUS.

Ponadto premie i nagrody trafiły także do pracowników podległych ministrowi rolnictwa instytutów naukowych, ośrodków wsparcia rolników oraz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

W zestawieniu wydatków na premię i nagrody, które zostało przygotowane w odpowiedzi na interpelację dwójki posłów Platformy Obywatelskiej, Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke, resort rolnictwa podkreślił, że ministrowi rolnictwa podlegają 23 jednostki organizacyjne z czego 69 jest przez niego nadzorowanych. Łącznie ministrowi podlega 31 tys. pracowników, co daje kwotę 8362 zł brutto rocznie w przeliczeniu na jednego pracownika.

Nagród i premii nie mieli otrzymywać minister Ardanowski, urzędnicy, ministerialni sekretarze stanu oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Premie, nagrody i dodatkowe ? trzynaste pensje miały być uzupełnieniem niskich płac pracowników instytucji podległych ministrowi.

Zestawienie płac przedstawiało się następująco:

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 99.362 tys. zł
2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 67.485 tys. zł
3) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego: 35.128 tys. zł
4) Instytuty badawcze: 14.095 tys. zł
5) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 11.780 tys. zł
6) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza: 6.580 tys. zł
7) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych: 5.559 tys. zł
8) Główny Inspektorat Weterynarii: 2.420 tys. zł
9) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt: 2.120 tys. zł
10) Główny Insepktorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1.928 tys. zł
11) Centrum Doradztwa Rolniczego: 1.687 tys. zł
12) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa: 844 tys. zł
13) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej: 124 tys. zł
14) Polski Klub Wyścigów Konnych: 76 tys. zł

Zestawienie premii i nagród, które trafiły do podległych ministrowi rolnictwa instytucji stało się przedmiotem licznych dyskusji. Swoje spostrzeżenia na ten temat przedstawił także lider ruchu Agro Unia, Michał Kołodziejczak.

WP / Agro Unia