Francja skrytykowała Polskę, ale sama ma problem. Rzeźnia łamiąca prawa zwierząt może uniknąć kary
fot. Fotolia

Chociaż przypadek choroby szalonych krów ? BSE, który został wykryty 31 stycznia w Mirsku na Dolnym Śląsku miał charakter atypowy, czyli taki, który pojawia się u bydła samoistnie, coraz więcej państw rezygnuje z importu polskich produktów wołowych.

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował w środę, że na wprowadzenie ograniczeń importowych dla Polski zdecydowała się Ukraina. GIW poinformował, że aktualnie trwają działania mające na celu zniesienie ograniczeń względem Polski.

Restrykcje dotyczą bydła oraz pochodzących od niego produktów i surowców. Z zakazu wyłączone zostały natomiast:

? mleko i produkty mleczne;

? nasienie i embriony bydła, uzyskane IN VIVO, które było wybrane i poddane obróbce zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Towarzystwa Transferu Zarodków;

? skóry i skórki;

? żelatyna i kolagen wyprodukowane ze skór i skórek;

? tłuszcz z maksymalnym poziomem nierozpuszczalnych zanieczyszczeń oraz pochodnych z nich produktów nie przekraczających 0,15 % wagi;

? fosforan dwuwapniowy (bez śladu białka czy tłuszczu);

? mięso oddzielone od kości, pochodzące z mięśni szkieletowych (oprócz mięsa mechanicznie oddzielonego od kości), ? ? podroby, uznane za nadające się do spożycia przez ludzi, bydła, które:
* nie było ogłuszane przed ubojem poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki, ani uśmiercone z zastosowaniem tej samej metody, lub poddane ubojowi poprzez uszkodzenie tkanki ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta wprowadzonego do jamy czaszki;
* było poddawane badaniu przedubojowemu i poubojowemu, w rezultacie których zostało uznane za nadające się do spożycia przez ludzi, oraz produkty otrzymano z zastosowaniem procesów produkcyjnych zapobiegających zakażeniu przez jedną z następujących tkanek – migdałki i dalszą część jelita krętego, mózg, oczy, rdzeń kręgowy, czaszkę kręgi od bydła.

? krew oraz produkty zawierające krew, pochodzące z bydła, które nie było ogłuszane przed ubojem poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki, ani uśmiercone z zastosowaniem tej samej metody, lub poddane ubojowi poprzez uszkodzenie tkanki ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta wprowadzonego do jamy czaszki.

GIW