znakowanie mięsa
fot. Fotolia

W środę 5 lutego w Parlamencie Europejskim rozpoczęły się konsultacje w sprawie planu opracowanego przez Koalicję TAPP, mające na celu podniesienie ceny mięsa w całej Unii Europejskiej, aby odzwierciedlić jego koszty środowiskowe ? w tym emisje CO2 i utratę różnorodności biologicznej.

W skład Koalicji TAPP wchodzą organizacje zajmujące się kwestiami zdrowia, rolnictwa, żywności i ekologii oraz firmy promujące weganizm. Ich zdaniem ceny mięsa w Unii Europejskiej znajdują się na zbyt niskim poziomie, co negatywnie wpływa na zdrowie obywateli.

Koalicja TAPP uważa, że wprowadzenie tzw. uczciwych cen mięsa w Europie może doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 do 120 milionów ton rocznie, co odpowiada obecnie emisji czterech państw członkowskich Unii Europejskiej: Irlandii, Danii, Słowacji i Estonii oraz prawie 3% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE.

Organizacja ProVeg International, która wspiera Koalicję TAPP uważa, że przychody z opłaty za zrównoważony rozwój mogłyby wynieść nawet 32,2 mld euro i mogłyby zostać wykorzystane przede wszystkim na pomoc rolnikom w inwestowaniu w bardziej zrównoważone praktyki rolnicze.

Organizacja podkreśla, że przychody można również wykorzystać do obniżenia podatku VAT i dotacji konsumenckich na warzywa i owoce. Dodatkowo mają one zostać wykorzystane na wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz wsparcie krajów rozwijających się w dostosowaniu się do zmian klimatu i ochronie lasów i różnorodności biologicznej

Szacuje się, że gdyby państwa Unii Europejskiej wprowadziły zalecenia z raportu, ceny wzrosłyby w następujący sposób:

  • dla wołowiny/cielęciny o 2,01 zł za 100 gramów,
  • dla wieprzowiny o 1,54 zł za 100 gramów,
  • dla kurczaka o 0,73 zł za 100 gramów do 2030 roku.

Źródło: www.proveg.com