prosięta pietrain
fot. Fotolia

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w przepisach dotyczących stosowania miedzi jako dodatku paszowego, które zaczną obowiązywać od 13 sierpnia 2018 roku.

W dniu 23 lipca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała dokument w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym wyszczególniono zmiany dotyczące stosowania miedzi jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt – w tym trzody chlewnej.

Po naniesieniu zmian, całkowita, dopuszczalna zawartość miedzi w paszy dla prosiąt do czterech tygodni po odsadzeniu wynosi 150 mg/kg.

W przypadku prosiąt od piątego do ósmego tygodnia po odsadzeniu, całkowita zawartość tego pierwiastka w paszy wynosi 100 mg/kg.

Jeżeli chodzi o zawartość miedzi w paszy dla starszych zwierząt, to w dalszym ciągu wartość ta wynosi 25 mg/kg.

Komisja Europejska poinformowała również, że premiksy znajdujące się obecnie na rynku, są możliwe do stosowania do czasu wyczerpania zapasów.

KE