Posiedzenie Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa
fot. MRiRW

W poniedziałek w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa, w którym udział wziął minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas posiedzenia omówiono między innymi strategię zwalczania afrykańskiego pomoru świń poprzez depopulację dzików oraz plan rozwoju produkcji białka paszowego w Unii Europejskiej.

Zdaniem Komisji Europejskiej, populacji dzików na terytorium Unii Europejskiej oraz państw sąsiadujących, rozrosła się niekontrolowanych rozmiarów, dlatego konieczne jest opracowanie długoterminowej strategii ich depopulacji. KE uważa, że w tym celu konieczna jest ścisła współpraca instytucji działających w sferze rolnictwa, leśnictwa, myślistwa oraz służb celnych, służb weterynaryjnych i przewoźników oraz usuwanie padłych dzików z lasów.

Propozycje zaproponowane przez Komisję Europejską zostały poparte przez Polskę, podobnie jak plan rozwoju uprawy soi w Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Naddunajskiej.

Dodatkowo Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował o utrzymanie wsparcia finansowego dla produkcji pasz białkowych przynajmniej na obecnym poziomie oraz o wypracowanie skutecznego sposobu walki z afrykańskim pomorem świń na terenie całej Unii Europejskiej oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania podejmowanych w tym zakresie działań.

Podczas posiedzenia dyskutowano także na temat przyszłości i zasad finansowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie zabiega o to, aby obecny poziom finansowania rozwoju obszarów wiejskich został utrzymany także po 2020 roku.

MRiRW