maciora z prosiętami
fot. Fotolia

Chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi poinformowała, że Chiny odnotowały czwarty z rzędu miesiąc wzrostu pogłowia loch. Oznacza to, że chińskie pogłowie trzody chlewnej powoli odradza się po epidemii afrykańskiego pomoru świń.

Z najnowszych danych wynika, że pogłowie loch hodowlanych wzrosło w styczniu o 1,2% w porównaniu z grudniem 2019 roku, podobnie jak liczba świń przeznaczonych do uboju, która była o 17,9% wyższa.

Chiny chcą utrzymać rosnący trend nawet pomimo epidemii koronawirusa, która ogranicza transport i poinformowały, że gospodarstwa mające problem z pozyskaniem paszy, mogą liczyć na pomoc ze strony władz lokalnych.

Ministerstwo Rolnictwa Chin chce również wzmocnić proces kontroli realizacji polityki wspierającej przywracanie produkcji trzody chlewnej oraz rozszerzyć zakres form wsparcia.

Źródło: www.pig333.com