bydło limousine
fot. Fotolia

W Polsce zwiększyło się pogłowie bydła ? wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny.

W okresie od czerwca 2018 do czerwca 2019 roku, w Polsce pogłowie bydła zwiększyło się o 1,5%, czyli o 95,3 tys. sztuk i szacowane jest na 6,23 mln szt. Najwięcej bydła utrzymuje się na terenie województwa mazowieckiego (19,2%), wielkopolskiego (16,4%) i podlaskiego (16,2%).

Na przestrzeni badanych 12 miesięcy, w Polsce nastąpił wzrost pogłowia bydła we wszystkich grupach struktury stada, a największy nastąpił w przypadku młodego bydła w wieku 1?2 lata (wzrost o 1,9% do poziomu 1,77 mln szt.).

W okresie od 1 grudnia 2018 roku do 31 maja 2019 roku import bydła wyniósł 85 tys. sztuk (w tym cieląt 65%) i był o 19,8% mniejszy niż w identycznym okresie poprzedniego roku.

Jeżeli chodzi o średnią cenę skupu żywca wołowego, to średnia w pierwszych 6 miesiącach 2019 roku wynosiła 6,43 zł/kg i była niższa o 1,2% od tej, która notowana była w analogicznym okresie 2018 roku.

Wyższa była natomiast średnia cena skupu mleka, która w pierwszych 6 miesiącach 2019 roku wynosiła 136,50 zł za 100 l, co stanowiło wzrost o 2,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.

GUS