wapnowanie gleby
fot. Krzysztof Przepióra

Działania związane z uruchomieniem programu dofinansowania wapnowania gleb w Polsce trwają już od pewnego czasu.

Pomysł ten został zgłoszony do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego w listopadzie przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Resort rolnictwa poparł pomysł przywrócenia dofinansowania wapnowania gleb na terenie całej Polski, ale istotny głos w tej sprawie ma także Ministerstwo Środowiska.

Minister środowiska, Henryk Kowalczyk poinformował, że nie widzi przeszkód, aby wapnowanie gleb było dofinansowywane. Warunkiem jest jednak, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) uznają, że wapnowanie gleb może przyczynić się do polepszenia jakości środowiska, a ponadto udowodnione zostaną środowiskowe przesłanki wykonania takiego zabiegu.

Minister środowiska zaznaczył także, że dofinansowane będzie mogło zostać przyznane w momencie, kiedy będzie służyć jako działanie mające na celu poprawę jakości środowiska, a nie jako zabieg agrotechniczny mający na celu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów rolnych.

Z dofinansowanie zostaną także wyłączone gospodarstwa, które w wyniku swoich działań doprowadziły do degradacji środowiska.

KRIR