wapnowanie gleby
fot. Fotolia

Okres pożniwny to odpowiedni czas na przeprowadzenie wapnowania gleby. Jeśli jednak harmonogram prac polowych nie przewiduje go w tym czasie, możliwe jest wykonanie tego zabiegu jeszcze przed orką zimową.

Podstawowym zadaniem wapnowania gleby jest obniżenie kwasowości gleb. Zakwaszone gleby przyczyniają się do zmniejszenia przyswajalności składników pokarmowych i pobierania azotu z powietrza przez rośliny, zwiększenia ruchliwości składników niebezpiecznych w większych ilościach (głównie metali ciężkich i glinu ruchomego), ograniczenia aktywności drobnoustrojów i obniżenia zawartości próchnicy w glebie.

Wapnowanie gleby jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych przyczyniającym się do uzyskiwania wysokich plonów, a decyzja o jego przeprowadzeniu powinna odbywać się oparciu o badanie pH gleby.

Sprawdzając odczyn gleby, należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe czynniki:

? aktualny odczyn gleby (obecny stan zasobności gleby, pozwoli ustalić ilość potrzebnego wapna w masie towarowej),

? kategorię agronomiczną gleby (wapnowanie powinno się odbywać do pułapu pH, jaki można osiągnąć w danej kategorii agronomicznej. Podnoszenie do 7 pH gleb lekkich czy bardzo lekkich jest nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Jeśli takie występują należy wybrać rośliny o mniejszych wymaganiach co do odczynu gleby),

? optymalny odczyn jaki chcemy osiągnąć dla roślin uprawnych.

Najlepszy okres na wapnowanie gleby to słoneczne dni w okresie od zbioru roślin do orki zimowej. Termin zabiegu wapnowania powinien także uwzględniać reakcje nawozów wapniowych z innymi nawozami. 

Po przeprowadzeniu wapnowania gleby, ważne jest także równomierne wymieszanie nawozów wapniowych z glebą na całej głębokości warstwy ornej. Najlepiej przeprowadzić wapnowanie przed podorywką lub talerzowaniem, które sprawi, że wapno dostanie się do środka warstwy ornej. 

Na rynku dostępne są preparaty z wapnem typu: węglanowego lub tlenkowego. Te pierwsze poleca się na wszystkie gleby. Drugie zaś (CaO, MgO) ? mające agresywniejsze działanie ? na gleby średnie (3t/ha) i ciężkie (4t/ha), jednak ich dawki należy rozkładać na okres min. 2 lat. Zbyt szybkie podniesienie pH może bowiem doprowadzić do tzw. przewapnowania gleby.

Wapnowanie gleby pozytywnie wpływa na plonowanie i podnosi jakość gleby. Wykonanie tego zabiegu we właściwym terminie i z zachowaniem odpowiednich wymogów sprawia, że rośliny mogą łatwiej przyswajać składniki pokarmowe zawarte w glebie.

Moja Rola