rolnik wcześniejsza emerytura
fot. Fotolia

Od 1 października 2017 roku w Polsce obowiązują przepisy nowego prawa o emeryturach, na mocy których powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60a dla mężczyzn 65 lat. Możliwość przechodzenia rolników na wcześniejszą emeryturę (55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn) wygasła z kolei z końcem 2017 roku.

Tymczasem Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego z propozycją zmiany ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Izby rolnicze uważają, że wiek emerytalny rolników powinien wynosić 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. KRIR swoje stanowisko argumentuje faktem, że osoby prowadzące gospodarstwo rolne muszą wykazywać o wiele większą dyspozycyjność i wykonują swoje obowiązki stale. Ponadto izby rolnicze zwracają uwagę na fakt, że rolnicy nie posiadają urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, czy wychowawczych.

Zarząd KRIR swój wniosek argumentuje również troską o przyszłość sektora rolnego w Polsce. Zdaniem izb rolniczych przywrócenie wcześniejszych emerytur zapewni ciągłość funkcjonowania gospodarstw rolnych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca uwagę na fakt, że w związku z obecnie obowiązującymi przepisami, rolnicy decydują się na późniejsze przekazywanie gospodarstw swoim dzieciom. W związku z powyższym, wielu młodych ludzi nie chce czekać i w efekcie rezygnuje z uprawy ziemi.

KRIR