fot. Krzysztof Przepióra

Z danych przedstawionych przez  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że Wielkopolska jest regionem, który najbardziej odczuł skutki tegorocznej suszy.

Raporty publikowane przez IUNG za każdym razem potwierdzały, że Klimatyczny Bilans Wodny (KBW ? wskaźnik umożliwiający określenie stanu uwilgotnienia środowiska. Jest to różnica pomiędzy przychodami wody w postaci opadów, a stratami wynikającymi z procesu parowania) jest największy właśnie w Wielkopolsce i dotyczy wszystkich gmin położonych na terenie tego województwa.

Chociaż w dalszym ciągu trwa szacowanie skutków suszy, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przyjmuje, że straty poniosło około 36 tysięcy gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni ponad 620 tys. hektarów.

Łączna wartość strat do jakich doszło na terenie województwa wielkopolskiego w związku z suszą, szacowana jest na 322 miliony złotych.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki