susza w kukurydzy
fot. Krzysztof Przepióra

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 26 września 2019 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie ogłosiło termin składania wniosków przez producentów rolnych, którzy w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi doznali strat, których powierzchnia objęła co najmniej 30% danej uprawy.

Wnioski w sprawie pomocy suszowej w 2019 roku należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Składane wnioski muszą zawierać także inne dokumenty ? między innymi kopię protokołu oszacowania szkód.

Wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji można składać do 31 października 2019 roku.

Pełne informacje odnośnie stawek pomocy suszowej można znaleźć tutaj: Wnioski o pomoc suszową prawdopodobnie od 3 października

MRiRW