deklaracja ministrów rolnictwa
fot. MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z ministrami rolnictwa Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie dotyczyło budżetowania Wspólnej Polityki Rolnej, umowy handlowej z państwami Mercosur oraz przyszłości europejskiego sektora mleczarskiego po bezumownym brexicie.

? Niewątpliwie głos naszej części Europy w Brukseli, tej części, która była przez długie lata lekceważona ? mówiono ?cieszcie się, że do tej Europy w ogóle weszliście, że jesteście w ramach elitarnego klubu polityczno-gospodarczego, jakim jest Unia Europejska? ? ale to się zmienia i my zaczynamy być rozumiejącymi swoją rolę pełnoprawnymi członkami UE, ale jeżeli chcemy być mocniejsi, to musimy działać razem z krajami nadbałtyckimi, z krajami Grupy Wyszehradzkiej ? poinformował rolnictwa i rozwoju wsi,  Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkania podpisana została Wspólna Deklaracji Ministrów Rolnictwa rolnictw Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Na mocy podpisanego porozumienia, wymienione państwa deklarują się do wspólnego stanowiska w takich kwestiach jak zapewnienie odpowiedniego budżetu na wdrożenie nowych celów i wyzwań Wspólnej Polityki Rolnej, zapewnienie równych warunków konkurencji poprzez wyrównanie płatności bezpośrednich, a także zapewnienie przez Komisję Europejską środków nadzwyczajnych, które uwzględniałyby ryzyko, jakie niesie ze sobą bezumowny brexit.

MRiRW