spotkanie polsko-izraelskie minister Jan Krzysztof Ardanowski
fot. MRiRW

We wtorek w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszło do spotkania szefa resortu rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego z ambasadorem Izraela, Alexandrem Ben Zvim w celu umówienia dotychczasowych relacji oraz rozwoju współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa.

Celem Polski jest nie tylko korzystanie z wiedzy Izraela w zakresie irygacji (ze względu na położenie geograficzne, Izrael uznawany jest za lidera w dziedzinie efektywnego zarządzania zasobami wodnymi), ale również intensyfikacja wymiany handlowej oraz poszerzenie jej asortymentu.

Polskie produkty rolno-spożywcze są dobrze znane i cenione przez  izraelskich konsumentów, ale według Polski potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Mięso wołowe, napoje, mrożone owoce i warzywa oraz słodycze ? to produkty cieszące się po stronie polskiej największymi możliwościami.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało również, że Polska notuje stały wzrost wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. W 2018 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych do Izraela wyniosła  220 mln EUR, co stanowi wzrost o 10% względem roku 2017. W okresie od stycznia do sierpnia 2019, wartość eksportu wyniosła z kolei 164 mln EUR, co stanowi wzrost względem analogicznego okresu roku 2018 o 13%.

MRiRW