klatkowy chów kur
fot. Fotolia

O zniesieniu zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w paszach dla drobiu mówi się już od dłuższego czasu.

Nieoficjalnie mówi się, że zgoda ze strony Komisji Europejskiej ma zostać wydana w 2019 roku wraz z zezwoleniem na używanie białka owadziego w paszach dla drobiu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych ma nadzieje na zintensyfikowanie starań w tym zakresie, dlatego zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarząd KRIR liczy na podjęcie działań w tej sprawie na forum Komisji Europejskiej.

Izby rolnicze swoje stanowisko argumentują faktem, że zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w paszach dla drobiu skutkuje wzrostem kosztów, które wynikają z konieczności stosowania zamienników w postaci śruty sojowej, często tej genetycznie modyfikowanej.

Polska od wielu lat uznawana jest za kraj wolny od BSE, co zdaniem KRIR powinno doprowadzić do chociażby częściowego uchylenia zakazu żywienia zwierząt mączkami mięsno-kostnymi w ramach tego samego gatunku.

KRIR