wyższe emerytury rolnicze
fot. Fotolia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła zasady na jakich w roku 2020 pobierać będzie zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent.

KRUS poinformował, że zasady pozostaną na analogicznych zasadach jak przed dniem 1 stycznia 2020 roku, a mianowicie:

1) W przypadku podatku dochodowego, zaliczki naliczane będą w kwocie równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek tj. 43,76 zł.

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą ustalone tj. w wysokości 9% świadczenia. Z zaliczki na podatek dochodowy pokrywane będzie 7,75%, a pozostałe 1,25% z kwoty netto emerytury lub renty.

Więcej informacji o zasadach potrącania zaliczek i składek z przykładami można znaleźć na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakładce Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Źródło: www.krus.gov.pl