Zgorzel siewek kukurydzy
fot. Krzysztof Przepióra

Zgorzel siewek kukurydzy wywoływany jest przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. oraz Pythium spp. Choroby, w których sprawcą jest grzyb z rodzaju Fusarium określane są mianem fuzarioz. Fuzariozy zaliczane są do najgroźniejszych chorób w uprawie kukurydzy czy zbóż drobnoziarnistych, ponieważ patogeny je wywołujące mogą długo przebywać w glebie oraz wytwarzają bardzo niebezpieczne mykotoksyny.

Do porażenia kukurydzy przez Fusarium spp. może dojść w różnych stadiach rozwojowych roślin. W pierwszej kolejności pojawia się zgorzel siewek kukurydzy. W chorobie tej należy wyróżnić dwie fazy: przedwschodową i powschodową. Pierwsza (przedwschodowa) powoduje, iż jeszcze przed wydostaniem się nad powierzchnię ziemi kiełki są porażane, przez co następuje ich gnicie i pękanie, a w konsekwencji zamieranie.

Natomiast porażenie siewek przez zgorzel powschodową skutkuje ograniczonym wzrostem korzenia (z ciemnymi smugami) czy żółknięciem pierwszych liści. Dochodzi również do przewężenia łodygi w miejscu zetknięcia rośliny z glebą. Silne porażenie powoduje, iż zainfekowane siewki więdną, przewracają się, a następnie zamierają. Natomiast rośliny, które zostały słabiej zainfekowane rosną nadal, nie mniej ich wzrost jest utrudniony, a także stają się bardziej podane na atak przez inne patogeny, takie jak zgorzel podstawy łodygi kukurydzy czy zgniliznę korzeni.

Charakterystycznym objawem plantacji silniej porażonej przez zgorzel siewek kukurydzy są również puste miejsca na polu, które powstają po obumarłych ziarniakach czy wypadających siewkach.

Źródłem infekcji jest porażony materiał siewny, zainfekowana gleba, a także zakażone resztki pożniwne. Warto pamiętać, iż największe zagrożenie wystąpienia chorób grzybowych jest w sytuacji, kiedy plantacja kukurydzy zaatakowana jest przez szkodniki jak np. zachodnia stonka kukurydziana czy omacnica prosowianka.

Nie bez znaczenia jest również przebieg pogody. W latach z deszczową i chłodną wiosną zgorzel siewek powoduje największe straty, ponieważ w tych warunkach zakłócone jest kiełkowanie, a także wydłuża się czas wschodów kukurydzy.

Do podstawowych zabiegów profilaktycznych, które mogą eliminować zgorzel siewek kukurydzy należy zaliczyć m.in. zbilansowane nawożenie (zwłaszcza azotem), dokładne rozdrabnianie i przyorywanie resztek pożniwnych czy wybór odmian odpornych. Warto również stosować płodozmian, czy izolację przestrzenną od innych, zwłaszcza wieloletnich, plantacji kukurydzy.

W momencie potrzeby zastosowania oprysku fungicydem, do substancji aktywnych skutecznych w zwalczaniu choroby zgorzel siewek zaliczamy np. tritikonazol, tiuram czy karboksynę.

Moja Rola