Rzepak ozimy - zimowanie
fot. Moja Rola

Połowa marca pozwala wyciągnąć pierwsze wnioski na temat kondycji rzepaku ozimego po przebytej zimie. Wielu rolników zdążyło wykorzystać poranne przymrozki w celu wysiania nawozów mineralnych, a cieplejsza temperatura i większa ilość słońca powinna pozwolić roślinom ich potencjał.

Szczególnie niebezpieczna dla upraw była końcówka lutego i początek marca, kiedy w wielu regionach Polski, temperatura powietrza w nocy spadała do blisko – 20 stopni Celsjusza. W wielu regionach Polski brakowało w tym czasie pokrywy śnieżnej, ale na całe szczęście zabrakło silniejszych porywów szczególnie niebezpiecznego zimnego wiatru.

Istnieją plantacje, w których część nadziemna roślin została uszkodzona, ale są też takie, gdzie nie została ona w znaczny sposób naruszona przez mróz. Najważniejsze jest jednak, że w przypadkach stożek wzrostu pozostał praktycznie nienaruszony, co daje duże szansę, że nawet dość mocno osłabione rośliny, zdołają odbudować się po zimie. Korzenie roślin także pozostały nienaruszone.

Generalnie na dzień dzisiejszy można wysunąć wniosek, że zimę lepiej zniosły rośliny, który zostały zasiane zgodnie z harmonogramem siewów i zdołały osiągnąć odpowiedni poziom rozwojowy.

Rzepak siany w późniejszym terminie ma w wielu przypadkach uszkodzone liście rozetowe to może oznaczać spadek plonu o około 10% przy minimalnej obsadzie 30-40/m2, ale w takim przypadku zaoranie plantacji wydaje się być pozbawione sensu.

Rolnicy, którzy nie rozpoczęli jeszcze wiosennego nawożenia rzepaku, muszą mieć na uwadze, że oprócz nawożenia azotem, niezwykle istotne dla rozwoju roślin wiosną jest także nawożenie innymi składnikami pokarmowymi. Kluczową rolę w nawożeniu w okresie wiosennym odgrywa siarka, która odpowiada za efektywne pobieranie azotu przez rośliny.

Optymalna ilość nawożenia siarką powinna oscylować w okolicach 1/3-1/5 dawki azotu. Siarka wysiewana jest zazwyczaj podczas nawożenia innymi składnikami pokarmowymi – azotem, magnezem czy potasem, które często zawierają w swoim składzie także łatwo dostępną siarkę.

Źródło: Moja Rola