Ciągnik rolniczy
fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oficjalnym komunikacie poinformowało o limitach i terminach zwrotu podatku akcyzowego w ramach zakupu oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Rolnicy chcący odzyskać część pieniędzy powinni zbierać faktury VAT potwierdzające zakup, a oryginalne dokumenty, bądź ich kopie muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego, należy:

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  sierpnia  2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni   wniosek   do   wójta,    burmistrza    lub    prezydenta    miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Kwota zwrotu będzie wypłacana gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Źródło: www.minrol.gov.pl