Paliwo ciągnik rolniczy
fot. Fotolia

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwolnienia właścicieli gruntów z obowiązku podpisywania wniosku o tzw. ?dopłaty do paliwa rolniczego?.

Na dzień dzisiejszy w niektórych gminach wymaga się podpisu lub zgody właściciela gruntu (oprócz użytkownika składającego wniosek) przy składaniu tego typu wniosków. Problem w tym, że właściciele gruntów często nie użytkują ich osobiście, ale wydzierżawiają innym rolnikom.

Ze względu na fakt, że kontakt z właścicielami gruntów często jest ograniczony, ponieważ mieszkają oni w dużej odległości, lub za granicą, KRIR uważa, że należałoby ujednolicić zasady składania wniosków o ?dopłaty do paliwa rolniczego? z uwzględnieniem wyłącznie podpisu osoby, która użytkuje grunty.

Źródło: KRIR